Dofinansowanie 2019: własny salon fryzjerski lub kosmetyczny z dotacji

dofinansowanie kosmetyczka

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy pracy w Polsce prowadzą nabory wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzystaj z funduszy unijnych i otwórz swój wymarzony salon.

Jak zacząć? Gdzie się zgłosić?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności są przyznawane jedynie dla osób posiadających status bezrobotnego, czyli zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeśli posiadasz taki status – zasięgnij informacji o bieżącym lub planowanym naborze w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zameldowania. W urzędzie pracy możesz zapoznać się z warunkami na jakich przyznawane są dotacje w tej konkretnej placówce, a także pobrać wydrukowany formularz wniosku wraz z załącznikami. Wniosek możesz wypełnić samodzielnie, ale jeśli masz trudności w jego uzupełnieniu, możesz zgłosić się do nas po bezpłatną pomoc – w takiej sytuacji skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy a zapoznamy Cię z warunkami takiego wsparcia.

Nawet do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

Maksymalna kwota dofinansowania na start dla indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 6-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Zdarza się, że urzędy pracy zmniejszają tę kwotę – celem jest zazwyczaj możliwość przyznania dotacji dla większej ilości wnioskujących. Nim zaczniesz wypełniać wniosek, upewnij się w lokalnym UP, o jaką kwotę możesz wnioskować, a także sprawdź warunki, które muszą spełniać Twoje zakupy, by mogły zostać dofinansowane (np. czy jest ograniczenie dotyczące wydatków na środki trwałe, remont lub reklamę).

Skompletuj dokumentację

We wniosku będziesz musiała udokumentować swoje wykształcenie i doświadczenie, a także wskazać tytuł prawny do lokalu, w którym zarejestrowana będzie działalność. Zadbaj o kompletność swoich świadectw i przygotuj akt własności lokalu lub umowę najmu czy użyczenia zanim złożysz wniosek. Zorientuj się też jakie są akceptowane przez Twój UP sposoby zabezpieczenia dotacji. Większość urzędów najchętniej akceptuje poręczenie cywilne, ale niektóre udostępniają też inne formy zabezpieczenia, jak np. blokada środków na rachunku bankowym. Sprawdź, czy jesteś w stanie spełnić wymagania urzędu w tym zakresie – od tego będzie zależał sens wypełniania wniosku.

Zapoznaj się z warunkami

Jednym z najważniejszych warunków, które trzeba spełnić, aby dotacja pozostała bezzwrotna, jest prowadzenie założonej w ten sposób działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Rozsądne jest więc posiadanie wkładu własnego, z którego salon będzie pokrywał koszty prowadzenia działalności w pierwszych miesiącach funkcjonowania, gdy firma będzie dopiero zdobywała klientki. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku salonów stacjonarnych, gdy kosztem jest np. czynsz i media. Z dotacji możesz pokryć jedynie koszty związane z rozpoczęciem działalności, jak zakup urządzeń, niezbędnych narzędzi, często też reklama, zakup kosmetyków, prace remontowe lokalu lub koszt konsultacji. Nie można z tych pieniędzy pokryć kosztów bieżącego funkcjonowania gabinetu jak opłaty ZUS, czynsz najmu czy podatki.

5 pytań do urzędnika

Poniżej prezentujemy 5 najważniejszych pytań, jakie potencjalny wnioskodawca powinien zadać w urzędzie pracy gdy pobiera formularz wniosku:

  1. Od kiedy i do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

  2. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania dla indywidualnej działalności gospodarczej?

  3. Jakie są możliwe formy zabezpieczenia dotacji (w przypadku poręczenia cywilnego warto dopytać, czy poręczyciele muszą stawić się osobiście celem podpisania oświadczenia oraz czy musi to nastąpić już na etapie składania wniosku, czy dopiero gdy zostanie on zaakceptowany).

  4. Czy są wymagane jakieś dodatkowe kryteria do spełnienia? (niektóre urzędy kierują nabór do określonej grupy wiekowej lub do osób długotrwale bezrobotnych).

  5. Jaki procent wnioskowanych środków można wydać na: środki trwałe, materiały do produkcji usług (np. kosmetyki), reklamę (i inne cele istotne z punktu widzenia wnioskującego).

Uzyskanie odpowiedzi na te pytania znacznie uprości nam procedurę pisania wniosku, a przede wszystkim pozwoli określić, czy spełniamy kryteria pozwalające wziąć udział w naborze.

Możesz zostawić odpowiedź lub trackback ze swojej strony.

Zostaw komentarz

Udowodnij, że nie jesteś botem: *

Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting